Sabra-Cat - Israeli FIFe Cat Association - Ivrit - Hebrew
***

*ברוכים הבאים לאתר סברה-קט

סברה-קט הוקמה כעמותה ללא מטרות רווח במרץ 2011 וזאת בכדי לתת מענה מקצועי, אמין וזמין לצרכיהם הגדלים של מגדלי FIFe בארץ. כמו כן לכל אותם מגדלי חתולים המעוניינים להצטרף למשפחת FIFe ולגדל את חתוליהם ברמה הגבוהה המתבקשת לפי חוקי, נוהלי והוראות FIFe.

אנו כמובן נשמח לקבל חברים חדשים, וכך להגדיל ולהעצים את משפחת FIFe המתרחבת בארץ, ולהעלותה למקום מכובד על המפה העולמית. נשמח להיות לשירות ועזר לכל המעוניינים, ואל תהססו לפנות בשאלות ו/או התייעצויות לפי הצורך.

להלן מטרותיה העיקריות של העמותה כפי שהוגדרו בעת רישומה:
חינוך ועידוד לאהבת החתול הגזעי והלא גזעי ולרווחתו בישראל, כל זאת בהתאם לחוקי והוראות FIFe שסברה-קט מתחייבת למלא במלואם וללא תנאי. בהתאם גם אסור למכור או להעביר חתולים הרשומים בFIFe לחנויות בעלי חיים או לארגונים כלשהם למטרות ניסויים בבעלי חיים או מחקר. כנ"ל לא ניתן לסחור בחתולים או בשירותים להם במכירות פומביות בין אם דרך האינטרנט או במכירות פומביות עצמן.

טיפוח וגידול החתולים הגזעיים בישראל בהתאם לחוקי FIFe. קיום תערוכות חתולים, לאומיות ובינלאומיות, בישראל, בהתאם לחוקי FIFe. הדרכה בנושא גידול חתולים.

ליזום ולארגן אירועים בנושאי חתולים, כגון תצוגות, הרצאות, ימי עיון וסמינרים.
תרגום מאנגלית, ממסמך רשמי - FIFe. המסמך האוריגינלי נמצא באתר, בדפים הכתובים באנגלית.

לכבוד
עמותת סברה-קט
לידי גב' נורית פאל נשיאה

הנדון: התקבלותכם כחברי FIFe בפטרונג' בישראל

ברנו 16.6.2011

חברי הנהלת סברה-קט

גב' פאל, נורית היקרה,

לאחר קבלתה של סברה-קט כחברת FIFe בפטרונג' בישראל, אנו שמחים לשלוח איחולים רשמיים ולברככם על היותכם חלק מFIFe .

הננו להודיעכם כי החל מ- 28 במאי 2011, עמותת "סברה-קט" הנה הארגון היחידי בישראל אשר זכויותיו הנן כדלקמן:

1) להשתמש בלוגו של FIFe.
2) להנפיק תעודות FIFe רשמיות (שושלות יוחסין) - LO ו- RIEX עבור חברי סברה-קט.
3) להגיש בקשות לרישום שמות בתי גידול רשמיים בפיפה.
4) לארגן תערוכות FIFe ולהכלילן ברשימת התערוכות הרשמית/עולמית של פיפה.
5) לייצג את . בישראל FIFe

בכלליות ניתנות לכם אותן הזכויות כמו לכל שאר חברי FIFe הלאומיים.

אנו שולחים איחולים לכם, להנהלתכם ולכל החברים האינדיבידואלים בעמותה.
אנו מקווים ומאמינים בשיתוף פעולה פורה וקונסטרוקטיבי עם "סברה-קט".

בכבוד רב,
(-) (-) אנט שודין, נשיאה אריק רייג'רס, מזכיר כללי

На_русском
English
עבריתWebmaster: hgp-pro-internet - tel aviv - israel - all rights reserved 2012-2014   -   email : webmaster@sabra-cat.com